Preambul

SC. DISCOUNT COMMUNITY SRL avand CUI: RO 32188647, înregistrată cu nr. J27/525/2013 la Registrul Comerţului din NEAMT operează ca o comunitate de cumpărători care oferă posibilitatea participanților (numiți în cele ce urmează ”Membri”) ca prin achiziționarea de mărfuri și servicii de la partenerii comerciali (numiți în cele ce urmează „Parteneri comerciali") să primească avantaje prin DISCOUNT COMMUNITY (numit în cele ce urmează „program de fidelizare D-C"). Raportul contractual este stabilit exclusiv intre membru sistemului de fidelizare si DISCOUNT COMMUNITY (numit în ceea ce urmează „D-C"). Intre membru si S.C. DISCOUNT COMMUNITY S.R.L. nu se stabileste si nu exista nici un raport contractual derivand sau in legatura cu sistemul de fidelizare.

1. Obiectul contractului

  1. Conform Condițiilor Generale de Colaborare, membrul este îndreptățit să participe la programul de fidelizare D-C și astfel să primească avantajele legate de acesta (numite în cele ce urmează „Avantaje de membru"). Membrul poate recomanda altor persoane programul de fidelizare D-C (numit în cele ce urmează „Persoana care recomandă"). Membrul nu are obligația de a recomanda mai departe și nu are absolut nici o obligație de succes față de D-C.
  2. Produsele și serviciile achizitionate de client la partenerii comerciali (denumite în continuare „cumpărături”) se înregistrează în programul de fidelizare D-C. În principal, pentru a utiliza avantajele programului de fidelizare D-C, membrilor le stau la dispoziție următoarele posibilități: Voucere DISCOUNT COMMUNITY, bonuri valorice mobile ale partenerilor comerciali, bonuri valorice originale, respectiv Gift Carduri ale patenerilor comerciali, precum și magazine online ale partenerilor comerciali.

2. Bazele Contractuale

  1. Prin acceptarea de catre DISCOUNT COMMUNITY a cererii de înregistrare, solicitantul devine membrul D-C și primește un număr de membru personal (denumit în continuare „număr-ID”). Acesta îndreptățește participarea la programul de fidelizare D-C, mai întâi în cadrul unei perioade de testare a noului membru, conform paragrafului 14.1. În programul de fidelizare D-C vor fi luate în considerare numai cumpărăturile membrilor înregistrați (cu număr-ID).
  2. Pentru incheierea contractului dintre DISCOUNT COMMUNITY și membru sunt utilizate si valabile formularul de înregistrare puse la dispoziție de către DISCOUNT COMMUNITY sau formularul de înregistrare online, care stabilesc clauzele contractului reprezentate de aceste Condiții Generale de Colaborare. Pentru avantajele extinse de membru este aplicabila-Anexa:Conditii de Afacerii Extinse. Exceptii de la aceste reguli nu sunt acceptate de către DISCOUNT COMMUNITY.
  3. Membrul declară față de DISCOUNT COMMUNITY că datele sale sunt corecte și exclude DISCOUNT COMMUNITY de orice răspundere și despăgubire în cazul datelor incorecte sau incomplete.
  4. Necomunicarea sau comunicarea incompleta privind schimbarea datelor (adresă, adresă E-mail, date de cont bancar, număr de telefon etc.). exonereaza DISCOUNT COMMUNITY de orice raspundere .
  5. Pentru orice persoană fizică sau juridică este permisă o singură înregistrare (se acorda un singur număr–ID). Înregistrarea trebuie să se efectueze cu datele de domiciliu ale membrului persoana fizica sau ale sediului persoanei juridice. La înregistrările multiple numerele-ID înregistrate ultimile vor fi anulate. Avantajele de membru care au rezultat din înregistrări multiple expiră. Dacă se fac înregistrări multiple pentru a obține avantaje de membru neautorizate, DISCOUNT COMMUNITY este indreptatit sa rezilieze contractul din motiv important.

3. Raportul legal

  1. Între DISCOUNT COMMUNITY și membru nu se se naste si nu exista o relație de muncă, de angajare, sau de altă natură asemănătoare (în mod deosebit nu se naste o asociere). Participarea la programul de fidelizare D-C, respectiv recomandarea către alți membrii se face numai în cadru de responsabilitate individuală, independentă, iar din punct de vedere legal activitatea membrului este independentă față de DISCOUNT COMMUNITY.
  2. Membrul are numai dreptul la avantajele de membru din programul de fidelizare D-C. Orice compensație pecuniara suplimentară, de orice natura este exclusa. Membrul nu are dreptul la cheltuieli de decontare indiferent care ar fi acestea.
  3. Membrul nu este îndreptățit să reprezinte DISCOUNT COMMUNITY, în mod deosebit la predarea sau preluarea declarațiilor si formularelor în cadrul programului de fidelizare și/sau la recomandarea sau reclama pentru membri noi. Membrul nu este îndreptățit să preia bani în numerar in numele si pe seama DISCOUNT COMMUNITY.
  4. Membrul nu este îndreptățit fără o aprobare prealabilă de la DISCOUNT COMMUNITY să folosească:
   • sigla, extrase scrise, citate utilizate de DISCOUNT COMMUNITY sau de partenerii săi comerciali.
   • sau să creeze cărți de vizită, prezentări, filme, date audio, screenshots, conținuturi web, conținuturi media, flyer, prospecte, siteuri web, suporturi reclame, broșuri poștale, mailuri, homepages, ori ceva asemănător despre DISCOUNT COMMUNITY sau programul de decontare în formă scrisă sau digitală, sau în orice alt fel, sau sa le face publice (de ex. le pune la dispoziţie pe pagini web cum ar fi Youtube sau Facebook);
   • să efectueze reuniuni publice, cum ar fi sesiuni de informare, evenimente, workshops, seminare, etc. despre DISCOUNT COMMUNITY sau programul de fidelizare;
   • Sa negocieze cu comercianți care oferă mărfuri sau servicii către clienți finali in scopul cooptarii lor ca parteneri comerciali, indiferent de activitatea desfasurata, bunurile livrate, serviciile prestate ori forma de organizare.

4. Programul de fidelizare DISCOUNT COMMUNITY

  1. Prin cumpărături la partenerii comerciali membrul dobândește avantaje în conformitate cu prezentele Condiții Generale de Colaborare din programul de fidelizare D-C, eventual avantajele extinse d e membru. Avantajele de membru sunt descrise detaliat la paragraful 7.
  2. DISCOUNT COMMUNITY încheie acorduri comerciale cu partenerii comerciali care fac posibil oferirea de avantaje membrilor în cadrul programului de fidelizare D-C. DISCOUNT COMMUNITY depune toate diligentele necesare să obțină cele mai bune condiții și să extindă mereu rețeaua internațională de parteneri comerciali. Partenerii comerciali actuali se găsesc în domeniul online pe www.discount-community.com, iar avantajele de membru aferente pe pagina de internet a DISCOUNT COMMUNITY.
  3. Pentru a garanta înregistrarea centralizată în programul de fidelizare D-C a cumpărăturilor efectuate de membru la partenerii comerciali, membrul poate folosi pentru cumpărăturile sale următoarele modalități de cumpărare:
   • Voucer comerciant: acesta nu reprezinta o modalitate de plată, ci se folosește numai la înregistrarea datelor de cumpărare ale membrului la partenerul comercial. Datele de cumpărare înregistrate prin "voucer comerciant” de către partenerul comercial vor fi transmise către DISCOUNT COMMUNITY pentru a calcula avantajele de membru rezultate din cumparaturi.
   • Bonuri valorice originale sau Gift Carduri: pot fi achiziționate prin cerere în scris sau online de la DISCOUNT COMMUNITY sau de la punctele de vânzare bonuri valorice . După plata integrală, DISCOUNT COMMUNITY pune la dispoziție bonurile valorice originale sau Gift Cardurile partenerilor comerciali. Pe baza comenzii bon valoric, DISCOUNT COMMUNITY calculează avantajele de membru rezultate din aceasta.
   • Magazine online: prin www.discount-community.com alegeți magazinul online al partenerului comercial și vă logați cu datele de acces DISCOUNT COMMUNITY. Datele de cumpărare înregistrate de către partenerii comerciali vor fi transmise către DISCOUNT COMMUNITY pentru a calcula avantajele de membru rezultate din aceasta.

5. Comenzi de bonuri valorice

  1. In cazul bonurilor valorice originale, respectiv Gift Carduri acestea reprezinta bonuri valorice ale partenerilor comerciali, care pot fi utilizate pentru efectuarea de cumparaturi la partenerii comerciali respectivi. Contravaloarea unui bon valoric corespunde cu valoarea nominala indicată pe respectivul bon valoric.
  2. Comanda de bonuri valorice originale se face de către membru în scris prin formularul de comandă;
  3. Bonurile valorice comandate pot fi plătite menționând numărul-ID. După achitarea întregului preț de achiziție catre DISCOUNT COMMUNITY, bonurile valorice vor fi trimise către membru.
  4. Bonurile valorice expediate de DISCOUNT COMMUNITY nu pot fi returnate, iar plățile efectuate nu pot fi rambursate, cu excepția cazului când există o situație prezentata în paragraful 6.1.; Deasemeni, partenerul comercial nu este obligat să plătească eventuala diferenta dintre valoarea bonului si valoarea cumparaturilor (rest) în numerar. În cazul pierderii sau furtului bonurilor valorice originale pe care membrul le preia de la DISCOUNT COMMUNITY sau pe care membrul le-a primit pe cale poștală sau online, DISCOUNT COMMUNITY nu își asumă răspunderea pentru o posibilă utilizare necorespunzătoare, cu excepția cazului când membrul a reclamat pierderea sau furtul la DISCOUNT COMMUNITY in termen util, iar DISCOUNT COMMUNITY nu a luat măsurile necesare de împiedicare a utilizarii necorespunzătoare.
  5. Bonurile valorice comandate și trimise către membru pot fi utilizate pentru achitarea cumparaturilor numai la partenerul comercial inscris clar pe bonul valoric, pe care membrul l-a menționat în comanda bonurilor valorice. Cu ocazia efectuarii cumparaturilor prin intermediul bonului valoric, relatia contractuala este încheiata între partenerul comercial (editorul bonului valoric) și membru (proprietarul bonului valoric). DISCOUNT COMMUNITY nu răspunde pentru revendicările care decurg din această relație contractuală.
  6. DISCOUNT COMMUNITY își rezervă dreptul să respingă comenzi de bonuri valorice fara a fi nevoie de justificare.
  7. Bonurile valorice plătite integral și expediate de către DISCOUNT COMMUNITY se pot transmite liber mai departe catre terte persoane care le pot utiliza pentru efectuarea de cumparaturi la partenerul comercial inscris pe respectivul bon.

6. Servicii afectate

  1. Domeniul de aplicare al serviciilor DISCOUNT COMMUNITY se rezumă la implementarea programului de fidelizare D-C conform descrierii de la paragraful 4. și 5. (înregistrarea, vânzarea și expedierea de bonuri valorice ale partenerilor comerciali, calcularea condițiilor stabilite cu partenerii comerciali, etc.). Astfel DISCOUNT COMMUNITY garantează în conditiile legii privind raspunderea față de deficiențe, că bonurile valorice achiziționate de membru pot fi folosite, respectiv utilizate pentru a-și achita obligativitatea de plată a unei cumpărături la un partener comercial. In situatia in care utilizarea bonului valoric nu este posibilă, membrul poate schimba bonul valoric contra unui alt bon valoric al altui partener comercial (in acest caz avantajele de membru se pot modifica conform par.7).
  2. Drepturile și obligațiile referitoare la produsele/serviciile achizitionate prin interemediul DISCOUNT COMMUNITY in conditiile art.4.3. se nasc exclusiv intre membru si respectivul comerciant de unde membru și-a efectuat cumpărăturile. Astfel DISCOUNT COMMUNITY, nu acorda nici o garanție si nu își asumă nicio răspundere pentru indeplinirea obligatiilor partenerilor comerciali cu privire la produsele sau serviciile oferite de catre acestia.
  3. În cazul nerealizării, a realizării greșite sau a realizarii cu intarziere a avantajelor de membru datorită partenerului comercial, membrul nu poate emite nici o pretenție față de DISCOUNT COMMUNITY la restituirea sumei totale sau parțiale a bonurilor valorice utilizate, la emiterea unui alt bon valoric, la plata în numerar, sau orice altă restituire sau compensare. Orice revendicări ale membrului la nerealizarea, realizarea greșită sau realizarea cu intirziere din partea partenerului comercial se percep numai de la partenerii comerciali.

7. Avantaje de membru din programul de fidelizare

  1. Cumpărăturile care au fost înregistrate în programul de fidelizare D-C, ofera posibilitatea membrului să se bucure de avantajele de membru. Avantajele de membru se calculeaza in functie de termenii și condițiile convenite prin contractul incheiat între DISCOUNT COMMUNITY și fiecare partener comercial. Procentajul avantajului de membru variază în funcţie de fiecare partener comercial, branșă și țară.
  2. Avantajele de membru contribuie la obtinerea bonusului de fidelitate prin programul de fidelizare D-C.
  3. In afară de avantajele mentionate anterior, membrii au posibilitatea, în anumite condiții, să primească avantaje extinse de membru din cumpărăturile proprii și din cumpărăturile tuturor membrilor recomandați direct și indirect, sau să devină Membru Premium. Condițiile valabile pentru avantajele extinse de membru se găsesc în Anexa:Conditii de Afaceri Extinse unde sunt stabilite condițiile detaliate pentru avansuri.
  4. DISCOUNT COMMUNITY depune toate diligentele necesare pentru stabilirea de avantaje de membru pe termen lung prin negocierea de condiții avantajoase cu partenerii comerciali, incercand permanent sa mentina si chiar sa dezvolte aceste parteneriate. DISCOUNT COMMUNITY are dreptul să modifice avantajele de membru acordate pentru cumparaturile efectuate la un anumit partener comercial, cu un aviz prealabil de o luna, in situatiile in care se modifica condițiile initial stabilite cu respectivul partener comercial. Pentru calcularea avantajelor de membru cuvenite acestuia se vor lua în considerare acele condiții care conform paragrafului 15.2. sunt în acel moment valabile, în care membrul a plătit integral bonul valoric.

8. Biroul Online & Sevicii

  1. DISCOUNT COMMUNITY pune la dispoziția fiecărui membru un birou online gratuit pe www.discount-community.com (spațiul de logare), unde pe baza numelui de utilizator și a parolei poate fi găsită o imagine de ansamblu asupra cumpărăturilor efectuate de el, de membrii recomadați, precum și informații despre avantajele de membru din programul de fidelizare D-C.
  2. Datele de acces pentru folosirea biroului online (nume de utilizator, parolă și codul PIN) vor fi păstrate de membru în condiţii de siguranţă şi strict confidenţiale. Datele de acces în nici o situatie nu trebuie să fie puse la dispoziţia părţilor terţe. DISCOUNT COMMUNITY este exonerata de orice raspundere in cazul in care membru incalca aceasta obligatie. Setările personale pot fi în orice moment modificate de către membru pe www.discount-community.com (spațiul de logare).
  3. Membrul se obligă să anunțe imediat DISCOUNT COMMUNITY despre orice folosire abuziva a datelor sale de acces. DISCOUNT COMMUNITY va restrictiona de indata accesul la biroul online si va trimite membrului noile date de acces modificate, prin SMS, E-Mail sau prin poștă.

9. Protecția datelor

  1. Atât cât este necesar pentru punerea în aplicare a programului de fidelizare D-C, deci pentru calcularea avantajele de membru, DISCOUNT COMMUNITY preia, memorează și prelucrează în calitate de entitate responsabilă de protecție legală a datelor, date personale ale membrilor.
  2. Toate cererile în legătură cu informarea, modificarea, precum și ștergerea datelor se pot adresa, exclusiv în scris direct la DISCOUNT COMMUNITY. Firma își rezervă dreptul în cadru legal de a respinge prelucrarea cererilor, in situatia in care acestea sunt abuzive din punct de vedere legal, care se repetă neadecvat, care se fac în mod sistematic sau care pun în pericol protecția datelor altor membri.
  3. DISCOUNT COMMUNITY utilizează tehnologii internaţionale avansate de securitate, pentru a proteja datele membrilor împotriva accesului neautorizat. Pentru securitatea datelor transmise prin intermediul internetului DISCOUNT COMMUNITY răspunde numai conform paragrafului 11.

10. Consimțământul privind legea protecției datelor

  1. Membrul isi exprima expres acordul ca DISCOUNT COMMUNITY sa inscrie in baza de date personale informatii despre comportamentul de cumpărare al membrului (interese și preferințe etc.) în cadrul participării la programul de fidelizare D-C și aceste informații le folosește pentru definirea informației personalizate, precum pentru un contact personal sau prin poștă spre promovarea programului de fidelizare D-C și a ofertelor partenerilor comerciali. Acest consimtamant este oricand revocabil printr-o notificare scrisa adresata catre DISCOUNT COMMUNITY.Pe lângă aceasta, membrul se declară de acord că volumul cumpărăturilor sale în cadrul programului de fidelizare , îl va face cunoscut părților terțe (de ex. persoanei care i-a făcut recomandarea) și eventual în străinătate.Când aceasta nu se dorește, membrul poate revoca consimțământul său pentru viitor, in scris sau prin E-Mail.

11. Răspunderea

  1. În afară de răspunderea pentru daunele cauzate în mod intenţionat, sau din gravă neglijenţă, respectiv dacă dauna a fost cauzată din motive care pot fi imputate DISCOUNT COMMUNITY, producându-se daune în viaţa Clientului fidel, care se referă la starea fizică sau de sănătate, DISCOUNT COMMUNITY nu răspunde la oricare alte daune şi exclude orice alte responsabilităţi privitoare la pretenţii de despăgubire, prezentate de Clientul fidel.
  2. Orice alte pretenții de despăgubire sunt excluse, mai puțin paragraful următor 11.4. Aceasta este valabil în mod special cât DISCOUNT COMMUNITY nu este afectat de vină, de exemplu la:
   • întreruperea disponibilității accesului membrului la internet,
   • alte greșeli tehnice și electronice (i) în timpul comunicării unor date prin internet, precum (ii) și la folosirea portalului DISCOUNT COMMUNITY de internet, al serviciului de SMS și al aplicațiilor DISCOUNT COMMUNITY pentru aparatele mobile, atât timp cât aceste greșeli nu stau în domeniul de responsabilitate al DISCOUNT COMMUNITY,
   • indisponibilitatea rețelelor de telecomunicație sau terminalele și
   • funcționarea defectuasă a aparatelor mobile ale membrilor.
   Contractul de cumpărare al mărfurilor sau contractul serviciilor se face numai între membru și partenerul comercial respectiv.
  3. Pentru situatiile in care raspunderea DISCOUNT COMMUNITY este limitată sau exclusă, aceastea se aplica si sunt valabile și pentru răspunderea personală a angajaților, responsabililor legali și agenților DISCOUNT COMMUNITY.
  4. Limitarea răspunderii precum și excluderea răspunderii conform prezentului paragraf 11. nu elimina clauzele de raspundere stabilite cu caracter obligatoriu in legislatia in vigoare.

12. Costuri

  1. Înregistrarea și participarea la programul de fidelizare D-C sunt gratuite pentru membru.

13. Încheierea relației contractuale de către membru

  1. Membrul are dreptul de a rezilia contractul cu DISCOUNT COMMUNITY în orice moment prin cerere scrisă. Membrul nu este obligat mai departe în cadrul relației contractuale să efectueze cumpărături, să recomande membri sau să facă alte activități.
  2. La rezilierea relației contractuale, membrul are dreptul numai la acele avantaje de membru din programul de fidelizare care existau în momentul rezilierii contractului.
  3. La încetarea relației contractuale membrul nu are dreptul pentru comenzile plătite în avans/plata parțială (bonuri valorice originale, respectiv Gift Carduri) la returnarea contravalorii comenzilor plătite în avans/plata parțială. Membrul are de asemenea posibilitatea, înainte de încetarea relației contractuale, să plătească suma restantă la bonurile valorice originale sau Gift Cardurile comandate. După intrarea sumei integrale de achiziție vor fi expediate bonurile valorice originale, respectiv Gift Cardurile către membru.

14. Încetarea relației contractuale de către DISCOUNT COMMUNITY

  1. DISCOUNT COMMUNITY își rezervă dreptul să rezilieze numărul de ID și astfel relația contractuală cu un membru, care în termen de 7[SAPTE] de zile de la data acordarii numărului ID nu a efectuat o cumpărătură (apartenența de probă) sau nu a efectuat un avans(discount dinainte)de min. 1[una] unitate in valoare de 50 lei. Rezilierea trebuie comunicata, de regula prin e-mail sau SMS în termen de 2 săptămâni de la expirarea celor 7 zile.
  2. Relația contractuală poate fi reziliată unilateral de către DISCOUNT COMMUNITY chiar si fără motiv si fara a fi necesara o justificare de orice fel, cu un preaviz acordat membrului de 2 luni. In situatia in care rezilierea relatiei contractuale de catre DISCOUNT COMMUNITY are loc dintr-un motiv important, aceasta opereaza cu efect imediat fara preaviz si fara alta formalitate prealabila. Ca motive importante, a caror apreciere apartine exclusiv DISCOUNT COMMUNITY, sunt considerate daune substanțiale ale intereselor economice sau ale reputației DISCOUNT COMMUNITY sau al unui partener comercial si în mod deosebit încălcarea obligațiilor contractuale importante. In cazul incalcarii de catre membru de obligatii contractuale importante, DISCOUNT COMMUNITY poate solicita membrului respectiv indeplinirea acestora intr-un termen rezonabil, printr-o notificare scrisa. La obligațiile contractuale importante se încadrează obligațiile membrului, conform paragrafului 2.3 și 2.4.
  3. Membrul este de acord cu dreptul DISCOUNT COMMUNITY de reziliere unilaterala a relatiei contractuale si se obliga sa respecte aceasta decizie si sa se abtina de la exercitarea oricaror actiuni judiciare ori extrajudiciare indreptate impotriva sau in legatura cu rezilierea.
  4. DISCOUNT COMMUNITY îşi rezervă dreptul la propria discreție cu privire la solutionarea unor cazuri grave si cu totul exceptionale (de exemplu deces) de a anula contractul.

15. Prevederi generale

  1. În caz particular, acordurile individuale cu DISCOUNT COMMUNITY primează întotdeauna față de CGC. Pentru conţinutul acestor acorduri este necesar un contract scris, respectiv o confirmare scrisă de DISCOUNT COMMUNITY. Acordurile verbale nu se iau in considerare. DISCOUNT COMMUNITY este de asemenea îndreptățit să transmită membrului chiar prin SMS sau Email situațiile contractuale și pentru punerea în aplicare a informațiilor solicitate, cu condiția ca membrul să nu aibă obiecții.
  2. DISCOUNT COMMUNITY publică pe www.discount-community.com întotdeauna condițiile Acordarii avantajelor de membru negociate cu partenerii comerciali(spațiul de logare). Membrului i se recomandă să se informeze în mod regulat pe pagina DISCOUNT COMMUNITY despre situația condițiilor respective ale partenerilor comerciali.
  3. Modificările scrise și comunicate aduse acestui CGC precum şi orice alte acorduri contractuale între membru și DISCOUNT COMMUNITY sunt considerate acceptate de către membru, dacă membrul nu se opune acceptării lor în termen de 14 zile de la primirea avizului de schimbare comunicat electronic in spatiul de logare Modificările aduse în CGC vor fi considerate ca fiind acceptate de către membru, atunci când acest indiciu a fost de fapt atribuit.
  4. În ceea ce privește conținutul contractului, temeni specifici folosiți privind sexul persoanelor, sunt destinate atât persoanelor de sex feminin şi masculin sau persoane juridice.
  5. Dacă anumite condiții din baza contractuală fie total sau parțial ies din vigoare, respectiv nu se pot implementa, aceasta nu afectează restul condițiilor.

16. Alte dispoziţii

  1. În prezenta relație contractuală se aplică legea romana, cu excluderea prevederilor conventiei N.U. privind contractele de vanzare internationala de marfuri (GISC).
  2. Locația stabilită pentru toate serviciile contractuale este sediul DISCOUNT COMMUNITY. Instantele judecatoresti competente sa solutioneze orice problema legala din acest contract sunt exclusiv instantele judecatoresti de la sediu DISCOUNT COMMUNITY
  3. Înregistrarea și participarea la programul de fidelizare D-C sunt posibile începând cu împlinirea vârstei de 16 ani. Până la atingerea vârstei majoratului este novoie de semnătura persoanei responsabile din punct de vedere legal.
  4. Dreptul la transferul bancar săptămânal rezultă începând cu suma minimă de 50 lei.
  5. Membrul se obligă să suporte toate cheltuielile, taxele, impozitele etc., care prin primirea avantajelor de membru îi revin membrului.